Menú

Política de privacitat

La present Política de privacitat (en endavant, la POLÍTICA DE PRIVACITAT) regula, amb caràcter general, la recollida i el tractament per part de METAPOSTA, S.A. (en endavant, METAPOSTA) de les dades personals que ens facilites com a usuari de la pàgina web accessible a través del nom de domini www.metaposta.com (en endavant, el LLOC WEB), inclosos els serveis que en cada moment estiguin disponibles a través del LLOC WEB (en endavant, els  SERVEIS METAPOSTA). Tot això sens perjudici de les previsions específiques establertes en determinades seccions i formularis disponibles en el LLOC WEB o en relació amb SERVEIS METAPOSTA concrets amb l'objecte de facilitar-te informació pertinent i, si escau, obtenir el teu consentiment.

METAPOSTA es reserva el dret de modificar la POLÍTICA DE PRIVACITAT per adaptar-la a novetats legislatives, jurisprudencials i/o administratives, així com a les pràctiques que desenvolupi en cada moment a través del LLOC WEB, tenint en compte en tot moment els seus drets i interessos. 

En tot moment METAPOSTA et proporcionarà els recursos tècnics adequats perquè puguis accedir a la POLÍTICA DE PRIVACITAT per tal de donar compliment a les obligacions d'informació que ens corresponen observar de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El responsable del tractament de les teves dades és METAPOSTA, S.A., entitat amb domicili a Miñano Mayor, Vitoria-Gasteiz (Álava), Parque Tecnológico de Álava, avenida Albert Einstein, n.º 44, Edificio E-6 bajo, inscrita en el Registre Mercantil d'Àlaba, tom 1,464, foli 203, full VI-14,989 i amb CIF número A-01473289.   

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la POLÍTICA DE PRIVACITAT i/o el tractament de les teves dades personals pots contactar amb nosaltres a l'adreça postal abans indicada i/o a través de l'adreça de correu electrònic lopd@metaposta.com.

Com hem obtingut les teves dades? 

Les dades que tractem a METAPOSTA ens les proporciones tu mateix a través dels (i) diferents formularis que emplenes durant la navegació pel LLOC WEB i/o d'altres canals (p. ex., registre com a usuari dels SERVEIS METAPOSTA, formulari de sol·licitud d'informació, etc.), o (ii) mitjançant l'enviament d'un correu electrònic de consulta.

En cas que les dades personals aportades pertanyin a un tercer, has de garantir que has informat a aquest tercer de la POLÍTICA DE PRIVACITAT i has obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a METAPOSTA amb les finalitats que s'indiquen més endavant.

Quin tipus de dades tractem?

Les dades que tractem a METAPOSTA són aquelles que ens has proporcionat durant la teva navegació pel LLOC WEB, a través dels corresponents formularis que utilitzem per formalitzar el nostre contacte amb tu i/o a través de correu electrònic.

En particular, a METAPOSTA tractem les següents categories de dades: 

 • Dades identificatives i de contacte (per exemple, nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon, etc.).
 • Certificat digital i signatura electrònica, quan sigui el sistema utilitzat per contractar i/o accedir als SERVEIS METAPOSTA.
 • Dades bancàries i transaccions econòmiques.
 • Codis i claus d'identificació com a usuari registrat del LLOC WEB.
 • Dades de navegació a Internet (per exemple, adreça IP, visites a pàgines web, connexions a xarxes wifi, etc.).
 • Dades de característiques personals, formació, feina, etc. (en el cas de sol·licituds/ofertes de treball i/o processos de selecció de METAPOSTA en els quals participis de manera voluntària).

Amb quina finalitat tractem les teves dades i amb quina legitimació?

El tractament de les teves dades personals persegueix les finalitats següents:

 • Gestionar i tramitar el teu registre com a usuari i la contractació dels SERVEIS METAPOSTA.
 • Gestionar el teu accés i utilització dels continguts i/o dels SERVEIS METAPOSTA.
 • Tramitar i gestionar sol·licituds d'informació, suggeriments, queixes o reclamacions que facis a través del LLOC WEB o del correu electrònic.
 • Remetre't per diferents mitjans, fins i tot l'electrònic, comunicacions comercials i publicitàries de METAPOSTA relatives als nostres productes, serveis, ofertes, promocions i qualsevol altra informació rellevant, sempre que ho hagis consentit prèviament.
 • Gestionar la teva sol·licitud de feina o la teva subscripció en una oferta de treball i la teva eventual participació en qualsevol procés de selecció organitzat per METAPOSTA.

El tractament de les teves dades personals per part de METAPOSTA, d'acord amb la normativa aplicable, es basa (i) en el teu consentiment, atorgat en el moment de la recollida de les dades personals que ens facilites voluntàriament a través dels mecanismes habilitats a aquest efecte en el LLOC WEB i/o en altres canals, o (ii) en la relació establerta amb nosaltres en els supòsits de contractació dels SERVEIS METAPOSTA. 
Et recordem que, en qualsevol moment, en els casos en què el tractament es basi en el teu consentiment, pots revocar-lo lliurement i de manera gratuïta, en els termes que s'indiquen a l'Apartat 7 següent.

A qui comuniquem les teves dades?

Al marge d'aquells supòsits en els quals METAPOSTA estigui obligat a fer-ho per imperatiu legal (p. ex., administracions tributàries, Administració de justícia i altres administracions públiques), les teves dades no seran objecte de comunicació a terceres entitats.

No està previst que es facin transferències internacionals de les teves dades personals.

Quant de temps conservarem les teves dades?

Amb caràcter general, les dades personals es conversaran mentre no revoquis el teu consentiment al tractament o en sol·licitis la supressió, així com també el temps necessari per complir les obligacions legals establertes.

En tot cas, t'informem que METAPOSTA té establertes polítiques internes de depuració de dades destinades a controlar els terminis de conservació de les dades personals de què disposa, per la qual cosa aquestes es podran cancel·lar quan deixin de ser necessàries i/o adequades per a la finalitat per a la qual s'havien recollit.

En particular i pel que fa a la gestió de sol·licituds de treball, les teves dades es conservaran durant un termini màxim de dos anys.

Quins són els teus drets?

La normativa aplicable en matèria de protecció de dades t'atorga una sèrie de drets relatius a les teves dades personals que podràs exercir durant el seu tractament. Aquests drets són els que s'indiquen a continuació:

 • Accés a les teves dades: tens dret a accedir a les teves dades per saber les dades personals teves que estem tractant.
 • Sol·licitar la rectificació o la supressió de les teves dades: en circumstàncies determinades, tens dret a rectificar aquelles dades personals inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra o, fins i tot, a sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: en circumstàncies determinades, tens dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les teves dades, que en aquest cas t'informem que únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions, tal com preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.
 • Portabilitat de les teves dades: en circumstàncies determinades, tens dret a rebre les dades personals que ens hagis facilitat en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-te al tractament de les teves dades: en circumstàncies determinades i per motius de la teva situació particular, tens dret a oposar-te al tractament de les teves dades. En aquest cas deixaríem de tractar-les llevat que per motius legítims imperiosos o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'haguessin de conservar. 

Així mateix, tens dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Podràs exercir tots aquests drets enviant un correu electrònic a lopd@metaposta.com o nostre delegat protecció dades dpo@metaposta.com

Finalment, informar-te que pots interposar una reclamació davant de l'autoritat de control competent (a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades), especialment quan no estiguis satisfet amb l'exercici dels teus drets. Pots posar-te en contacte amb aquesta autoritat a través de la seva pàgina web: www.aepd.es.

Mesures de seguretat

METAPOSTA tracta les teves dades en tot moment de manera absolutament confidencial i observant el preceptiu deure de secret respecte a aquestes, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i amb l'adopció de les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les teves dades i n'evitin l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades. 

Política de galetes

Addicionalment, t'informem que METAPOSTA té establerta una política de galetes que està accessible a través de l'enllaç següent

Contacta amb nosaltres

T'atendrem de dilluns a divendres de 9 h a 19 h a través de qualsevol d'aquests canals:

Segueix-nos a:

CA Este sitio web utiliza archivos cookies proprios y de terceros para mejorar nuestros servicios y adaptar el sitio web a sus hábitos de navegación. Si continúa navegando se entenderá que acepta su uso. Más información sobre el uso de cookies.

Accepto